Home Blog

Booking Ticket

0

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column wrow1th=”2/3″]

Kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam...

Kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam và Thái Lan của Campuchia Campuchia đang xúc tiến các thủ tục để mở...

Kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam...

Kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam và Thái Lan của Campuchia Campuchia đang xúc tiến các thủ tục để mở...

Thuê xe Limousine

Kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam và Thái Lan của Campuchia

Kế hoạch mở thêm cửa khẩu quốc tế với Việt Nam và Thái Lan của Campuchia Campuchia đang xúc tiến các thủ tục để mở thêm một cửa khẩu quốc tế với Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động vận tải xe container xuyên biên...

Hàng loạt cửa khẩu cấp thị thực cho công dân 80 nước từ 1-7

Hàng loạt cửa khẩu cấp thị thực cho công dân 80 nước từ 1-7 Từ 1/7, Chính phủ cho phép cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước. Cùng với đó, mở lại hàng loạt cửa khẩu hàng không, đường bộ và đường...

Cửa khẩu mộc bài khi nào mở cửa trở lại sau dịch covid 19

 Cửa khẩu Mộc Bài khi nào mở cửa trở lại sau dịch covid 19 Trước đó, từ tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia có diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP đã đề xuất với UBND tỉnh Tây Ninh tạm thời đóng cửa các cửa...
[/vc_column][vc_column wrow1th=”1/3″][vc_wrow1get_srow1ebar srow1ebar_row1=”td-default”][/vc_column][/vc_row]